Untitled

Istota windykacji

KOMPLEKSOWA WINDYKACJA I ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI
 

ISTOTA WINDYKACJI

Zalety windykacji należności prowadzonej przez KGPN:
  1. minimalne koszty (niska opłata wstępna, prowizja pobierana jedynie w przypadku skutecznej windykacji),
  2. szybsza niż droga sądowa (np. postępowanie nakazowe),
  3. prowadzona jest przy wykorzystaniu dostępnych informacji (umożliwia stosowanie nacisku i może być pomocna na ewentualnej drodze sądowej),
  4. pozytywny efekt osiągany jest często już po pierwszym kontakcie z Dłużnikiem,
  5. KGPN stosuje nie tylko nacisk na Dłużnika, ale występuje także w roli mediatora,
  6. prowadzenie postępowania nie oznacza straty klienta (Dłużnik mimo wszystko może być ważnym kontrahentem),
  7. odciąża księgowość firmy i eliminuje konieczność kosztownego tworzenia własnych służb windykacyjnych,
  8. jest pomocna w wyborze możliwych do podjęcia czynności księgowych (tworzenie rezerw na należności nieściągalne),
  9. jest dowodem podjęcia działań o odzyskanie należności w razie kontroli skarbowej.
POSTĘPOWANIE PRZEDSĄDOWE.

   Skuteczne działanie na tym etapie trudno przecenić. Zarówno Wierzyciel, KGPN, jak i Dłużnik odnoszą największe korzyści z profesjonalnie przeprowadzonego postępowania przedsądowego. Odzyskane środki szybko wracają do obrotu, nie ma konieczności prowadzenia postępowania sądowego, dłużnik ma szanse na dalszą współpracę z Wierzycielem.

   Podczas prowadzonych działań nawiązujemy z Dłużnikiem kontakt telefoniczny. Skłaniamy Dłużnika do dobrowolnej zapłaty, uświadamiając mu konsekwencje finansowe i prawne nieuregulowania zobowiązań. Wiele firm, by odzyskać swoje wierzytelności występuje bezpośrednio na drogę sądową z powodu nieskutecznego dochodzenia swoich roszczeń. KGPN postępowanie przedsądowe traktuje jako najistotniejszy etap dochodzenia należności. Wszystkie działania podejmujemy w sposób profesjonalny przy zachowaniu pełnej staranności.

    Inteligentne, nowoczesne metody negocjacyjno - upominawcze stosowane przez nas, skutkują najczęściej pomyślnym rozwiązaniem problemu - odzyskaniem należności. Ustalenie już na tym etapie możliwości płatniczych dłużnika pozwala nam szybko ocenić sytuację i podjąć niezwłocznie decyzję o dalszym toku postępowania, dążąc do jak najszybszego rozwiązania problemu. Podejmujemy, zatem szereg działań, wykorzystując skutecznie wszystkie możliwości w celu odzyskania wierzytelności naszych Klientów, zanim droga sądowa okaże się konieczna.


UWAGA!
SPRZECIW OD NAKAZU ZAPŁATY MOŻE NIE POMÓC POZBYĆ SIĘ DŁUGU - kliknij aby przeczytać!

 

firma windykacyjna, dług, nakaz zapłaty kgpn, windykacja, sprzeciw od nakazu zapłaty kgpn
 
 
 
 
 
 
Copyright KGPN Sp. z o.o. 2005